Continu Bezoekersonderzoek

Doelgroepsegmentatie

Segmentatie is van essentieel belang voor het effectief bereiken van het (potentiële) publiek. Door een koppeling met het Whize-segmentatiemodel (voorheen Mosaic) biedt het Continu Bezoekersonderzoek gratis inzicht in de verschillende bevolkingsgroepen die de organisatie bezoeken. Ook wordt het respondentenprofiel kosteloos verrijkt met het Culturele Doelgroepenmodel.

Whize-segmentatie
Whize is ontworpen door alle 8 miljoen huishoudens van Nederland te identificeren en te classificeren. Het model segmenteert de Nederlandse samenleving in 11 groepen, op basis van sociodemografie, levensstijl, cultuur en (koop)gedrag. Het inzicht uit de Whize-analyse kan onder andere worden gebruikt voor de aanscherping van de marketingstrategie, de mediakeuze en sponsorwerving.

Culturele Doelgroepenmodel
In het Culturele Doelgroepenmodel wordt het publiek gesegmenteerd op basis van cultureel gedrag en voorkeuren. Eerst in drie hoofdgroepen naar gebruik van kunst- en cultuuraanbod: Intensief, Medium en Licht. Vanuit deze drie hoofdgroepen wordt het publiek vervolgens onderverdeeld in 11 culturele doelgroepen. Het Culturele Doelgroepenmodel is tot stand gekomen door data over cultuurgedrag te combineren met algemene Whize-informatie.