Merkadvies

Analyse

Om tot een gefundeerde strategie te komen, is grondig vooronderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek verschaft inzicht in de huidige situatie van markt, merk en doelgroepen.

Instrumenten in de analyse-fase
De instrumenten die Hendrik Beerda hanteert bij de merkanalyse zijn de volgende:

Resultaat van de analyse-fase
De analyse resulteert in een helder inzicht in de interne visie, ambities en competenties van de merkorganisatie. Ook geeft deze analyse een goed beeld van de externe marktontwikkelingen, de bestaande merkbeleving, de behoeften van de doelgroepen, het profiel van de doelgroepen en de positie van de concurrentie.