Merkadvies

Strategie

In de tweede fase van merkbouw worden missie, doelstellingen en positionering voor het merk ontwikkeld. Ook wordt in deze fase de merkarchitectuur bepaald.

Instrumenten in de strategie-fase
De strategie wordt tijdens een workshop met het management team vastgesteld. Alle elementen van de merkpositionering worden op één A4’tje samengevat in de zogenaamde BrandNavigator™ (zie onder). Voor de segmentatie van de beoogde doelgroepen kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van het Whize-doelgroepsegmentatiemodel (voorheen Mosaic).

Resultaat van de strategie-fase
Met de merkstrategie heeft de organisatie een leidraad voor alle merkbeslissingen.

Merkarchitectuur
Als een organisatie meerdere (sub)merken heeft, wordt in de strategiefase ook de merkarchitectuur vastgesteld. Dit houdt in dat een beslissing wordt genomen over het aantal (sub)merken en de rol die de verschillende (sub)merken ten opzichte van elkaar gaan spelen.