Merkadvies

Monitor

Om te achterhalen of het merk de gewenste richting inslaat én om de economische merkwaarde te meten, wordt een merkmonitor uitgevoerd.

Instrumenten in de monitorfase
De monitorfase kan uit drie onderdelen bestaan:

Het merk- en klanttevredenheidsonderzoek monitort de merkontwikkeling, de klantwaardering en de effectiviteit van de marketingactiviteiten.

In de monitorfase kan ook de economische waarde van het merk worden berekend. Hierbij worden op systematische wijze alle (bedrijfseconomische en maatschappelijke) kosten in kaart gebracht. Voor de berekening van de netto contante waarde van het saldo van toekomstige kosten en baten worden de onderzoeksresultaten vanuit BrandAlchemy™ en het mkba-model met elkaar verbonden.

Resultaat van de monitor-fase
De merkmonitor biedt sturingsinformatie voor aanscherping van de merkstrategie en de marketingactiviteiten. Ook geeft de monitor inzicht in de economische, toegevoegde waarde van het merk voor de maatschappij en de merkeigenaar.