Continu Bezoekersonderzoek

Rapportage

In het online dashboard kunt u de onderzoeksresultaten inzien en analyseren. Ook kunt u eenvoudig zelf grafieken maken met de data. De resultaten van de eigen organisatie worden vergeleken met de gemiddelde scores in het marktsegment (bijvoorbeeld kunstmusea) én met die van alle deelnemende organisaties binnen de sector.

Koppeling met Whize-segmentatiemodel en Culturele Doelgroepenmodel
Door een postcodekoppeling met het Whize-doelgroepsegmentatiemodel (voorheen Mosaic) en het Culturele Doelgroepenmodel biedt het Continu Bezoekersonderzoek ook inzicht in de verschillen in belevingswereld en cultureel bezoekgedrag van de bezoekerssegmenten.