Merkadvies

Implementatie

In de derde fase van het merkontwikkelingsproces wordt de strategie vertaald in een praktisch activiteitenplan. Dit plan moet ervoor zorgen dat de gewenste merkpositie wordt bereikt.

Instrumenten in de implementatie-fase
Tijdens een workshop worden alle interactiemomenten tussen het merk en de beoogde doelgroepen in kaart gebracht. Voor elk interactiemoment wordt vervolgens een activiteitenplan ontwikkeld.

In deze fase kan ook een nieuwe merknaam worden ontwikkeld. In een aantal creatieve sessies worden dan, samen met het management, ideeën voor een nieuwe naam gegenereerd. Vervolgens wordt de naam geselecteerd die het best aansluit bij de geformuleerde merkstrategie.

Resultaat van de implementatie-fase
Deze derde procesfase levert een compleet marketingplan op, waarin staat welke bestaande activiteiten worden geschrapt, aangepast en voortgezet én welke nieuwe activiteiten worden ontwikkeld.

Het meerjarige activiteitenplan bevat alle actiepunten voor aanbod, communicatie, promotie en distributie. Ook wordt er aandacht besteed aan de wijzigingen die intern noodzakelijk zijn om de doelstellingen te kunnen realiseren.