Privacy

Algemeen
Hendrik Beerda Brand Consultancy (HBBC) geeft merkadvies, laat voor diverse sectoren merkenonderzoek uitvoeren en doet bezoekersonderzoek voor Nederlandse vrijetijdsorganisaties. HBBC verwerkt in dit verband de persoonsgegevens van prospects, klanten en bezoekers van klanten.

Continu Bezoekersonderzoek
Met het Continu Bezoekersonderzoek ondervraagt HBBC in opdracht van zijn klanten bezoekers over hun bezoekersbeleving en bezoekersprofiel. De vrijetijdsorganisaties krijgen op deze wijze inzicht in het geografische en psychografische profiel van hun bezoekersgroep.
HBBC ontvangt de contactgegevens van de bezoekers van zijn klanten. Zij hebben (een deel van) hun bezoekers per e-mail of brief uitgenodigd voor dit onderzoek.De gegevens die bezoekers aan HBBC verstrekken, worden verrijkt met de gegevens van het onderzoeksbureau Whooz (over klantgroepen binnen de 7 miljoen huishoudens in Nederland), zodat HBBC een bezoekersprofiel kan maken. Deze verrijking wordt uitgevoerd door een online koppeling van de adresgegevens die de bezoekers in het Continu Bezoekersonderzoek hebben ingevuld en de database van Whooz met levensstijlprofielen.
De persoonsgegevens die met het onderzoek worden verzameld, worden door HBBC maximaal 6 maanden bewaard. HBBC gebruikt de gegevens alleen in verband met de dienstverlening aan zijn klanten en verstrekt de gegevens niet aan derden.
HBBC en zijn klanten hebben in een Verwerkersovereenkomst en de Algemene Voorwaarden van HBBC afspraken gemaakt om de privacy van de bezoekers zo goed mogelijk te waarborgen.
Bent u, als bezoeker benaderd voor dit onderzoek, dan heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met de betreffende vrijetijdsorganisatie opnemen. De contactgegevens kunt u vinden in het privacystatement van deze organisatie.

Website
Op de website van HBBC wordt aan klanten die willen inloggen op hun online onderzoeksdashboard van het Continu Bezoekersonderzoek gevraagd om hun inloggegevens in te voeren, waarna zij toegang krijgen tot de beveiligde onderzoeksomgeving. Er worden verder geen cookies geplaatst en worden geen persoonsgegevens opgevraagd.

Mailings
Betrokkenen van de merken die met het merkenonderzoek van HBBC worden gemeten, worden op hun verzoek maximaal vier keer per jaar per e-mail geïnformeerd over dit onderzoek en over de meest recente onderzoekresultaten van hun merk. Zij kunnen zich per e-mail afmelden voor deze e-mails. De gegevens worden dan verwijderd.