Merkadvies

Hendrik Beerda begeleidt organisaties in 4 fasen bij het bouwen van een sterk merk: analyse, strategie, implementatie en monitor:

Analyse
In de analysefase wordt de interne en externe merkbeleving gemeten. Ook worden de ambities en competenties van de organisatie in kaart gebracht. lees meer

Strategie
Daarna worden de missie, doelstellingen en positionering voor het merk vastgesteld. lees meer

Implementatie
Met de merkpositionering als leidraad, wordt in de volgende fase het plan opgesteld om de gewenste merkpositionering te realiseren. lees meer

Monitor
Om te achterhalen of het merk de gewenste richting inslaat én om de economische merkwaarde te meten, wordt een merkmonitor uitgevoerd. lees meer