Onderzoek: Niet eerder zoveel steun voor Anne Frank Huis

Bron: persbericht Vrije Tijd Merkenonderzoek 2023

Het museum ter nagedachtenis aan Anne Frank en haar familie krijgt dit jaar voor het eerst de hoogste beoordeling van alle Nederlandse vrijetijdsorganisaties. De start van de oorlog in Oekraïne lijkt daarin een belangrijke oorzaak te zijn. Sindsdien is de interesse enorm toegenomen in organisaties die verbonden zijn aan de Tweede Wereldoorlog. Dit blijkt uit het jaarlijkse Vrije-Tijd-Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy. Sinds de start van het onderzoek in 2006 zijn 180.000 mensen ondervraagd naar de merkkracht en reputatie van vrijetijdsorganisaties. De Efteling stak jarenlang met kop en schouders boven de rest uit. Dit jaar heeft het Anne Frank Huis de meeste merkkracht, blijkt uit het onderzoek. Mensen noemen het museum vooral uniek en leerzaam.

Vrijetijdsorganisaties met sterkste reputatie

  1. Anne Frank Huis
  2. Efteling
  3. Rijksmuseum Amsterdam
  4. Elfstedentocht
  5. Olympische Spelen

Merkadviseur Hendrik Beerda over het onderzoek: ‘De resultaten laten een duidelijke trendbreuk zien sinds de start van de Oekraïne-oorlog. Sindsdien is de Nederlander veel bewuster van het oorlogsverleden en de kwetsbaarheid van ons land. Vrijheid is opeens geen vanzelfsprekendheid meer en dat doet de interesse enorm toenemen in organisaties die zich op dit thema richten. Herinneringscentrum Kamp Westerbork en het Nationaal Militair Museum hebben sindsdien een nationale uitstraling ontwikkeld en worden direct gezien als de meest informatieve vrijetijdsorganisaties van Nederland.’

Vrijetijdsorganisaties met beste informatievoorziening

  1. Herinneringscentrum Kamp Westerbork
  2. Nationaal Militair Museum
  3. Anne Frank Huis
  4. Oorlogsmuseum Overloon
  5. Rijksmuseum Amsterdam

Alleen onder jongvolwassenen daalt interesse in Anne Frank Huis
Beerda: ‘Een bijna tegendraadse onderzoeksuitkomst is de dalende interesse van de 18- tot 30-jarigen in het Anne Frank Huis. Hoewel deze bevolkingsgroep veel respect heeft voor het museum, daalt de neiging om het museum te bezoeken. Voor deze nieuwe generatie volwassenen is een speciaal educatieprogramma nodig. Ze hebben nu steeds minder het idee dat er iets te leren valt tijdens een bezoek aan het Anne Frank Huis. Wat verder opvalt in de onderzoeksresultaten is dat volwassenen een bezoek aan het Anne Frank Huis niet erg geschikt vinden voor kinderen. Kennelijk wordt het onderwerp als te confronterend ervaren.’

Onderzoek onder 180.000 respondenten sinds 2006
Het Vrije Tijd Merkenonderzoek is met de Universiteit van Amsterdam ontwikkeld en wordt sinds 2006 uitgevoerd. Met het onderzoek zijn 180.000 respondenten ondervraagd over de reputatie en groeipotentie van alle Nederlandse organisaties in de cultuur-, dagattractie-, evenementen- en sportsector. Het onderzoek wordt in eigen beheer uitgevoerd en heeft geen opdrachtgever of andere belanghebbende.

Vrije Tijdsector Merkenonderzoek in de pers

RTV Maastricht, 'Maastrichtse' cultuur belangrijk voor Limburg, 7 november 2023

RTV Maastricht, Carnaval is sterkste cultuurmerk van Limburg, 13 juli 2021

Flevopost, Kracht cultuursector Flevoland groeit, 13 juli 2021

MarketingTribune, Liever Artis dan Ajax, 13 september 2017

Leeuwarder Courant, Elfstedentoch is sterkst vrijetijdsmerk van Nederland, 13 september 2017

Parool, Artis favoriet onder Noord-Hollanders, 13 september 2017

Het Financieel Dagblad, Flevoland blijft culturele hekkensluiter, 13 september 2017