Gratis doelgroepsegmentatie met Mosaic

Door een postcodekoppeling met het Mosaic-segmentatiemodel biedt het Continu Bezoekersonderzoek gratis inzicht in de verschillen in belevingswereld van de doelgroepsegmenten. Het Mosaic-model is ontwikkeld door onderzoeksbureau Whooz.

Beschrijving van het Mosaic-model
Mosaic is ontworpen om alle ruim 7 miljoen huishoudens van Nederland te identificeren en te classificeren. Het model segmenteert de consumentenhuishoudens in 14 groepen. Deze indeling is ontworpen onder leiding van professor Richard Webber van University College London, wereldwijd een van de belangrijkste deskundigen op het gebied van consumentensegmentatie. Het resultaat is een classificatie van de Nederlandse consumenten voor wat betreft hun sociodemografie, levensstijl, cultuur en (koop)gedrag.