Gratis doelgroepsegmentatie met Mosaic

Door een koppeling met het Mosaic-segmentatiemodel biedt het Continu Bezoekersonderzoek gratis inzicht in de verschillende bevolkingsgroepen die de organisatie bezoeken. Het Mosaic-model is ontwikkeld door onderzoeksbureau Whooz.

Beschrijving van het Mosaic-model
Mosaic is ontworpen om alle ruim 7 miljoen huishoudens van Nederland te identificeren en te classificeren. Het model segmenteert de Nederlandse samenleving in 14 groepen, op basis van sociodemografie, levensstijl, cultuur en (koop)gedrag. Het inzicht uit de Mosaic-analyse kan o.a. worden gebruikt voor de aanscherping van de marketingstrategie, de mediakeuze en sponsorwerving