Merkonderzoeksmodel BrandAlchemy™

BrandAlchemy™ is een onderzoeksmodel dat met de Universiteit van Amsterdam is ontwikkeld. Het model verschaft diep inzicht in de kracht, het imago en de doelgroepen van een merk. 

Sinds 2006 zijn met BrandAlchemy™ 3.000 merken onderzocht en hebben 600.000 respondenten aan de merkenonderzoeken deelgenomen. Jaarlijks wordt de Nederlandse cultuur-dagattractie-, evenementen- en sportsector onderzocht. Met BrandAlchemy™ wordt ook merkenonderzoek uitgevoerd in de boeken-goededoelen-, overheids-retail-sponsor- en ziekenhuissector.

Met de Universiteit Utrecht is het merkenonderzoek uitgebreid waardoor ook de reputatie van de Nederlandse steden, streken en provincies wordt gemeten.