Waardering voor cultuurorganisaties hoger dan ooit; cultuurbezoeker voelt zich veilig

Cultuurorganisaties zijn nog nooit zo hoog gewaardeerd. En bezoekers voelen zich in deze coronatijd zeer veilig tijdens hun cultuurbezoek. Dit blijkt uit de resultaten van het Continu Bezoekersonderzoek waaraan sinds 2009 324.000 cultuurbezoekers hebben meegedaan voor ruim 300 deelnemende cultuurorganisaties. Vanwege de loodzware tijd die de cultuursector nu doormaakt, leek me het goed om dit positieve nieuws met je te delen.

De nadruk in deze onderzoeksanalyse ligt op de museumsector. Hiervoor is gekozen omdat, in vergelijking met andere delen van de cultuursector, musea relatief veel bezoekers hebben ontvangen sinds juni 2020. Het recente onderzoek over het veiligheidsgevoel is een vervolg op het nationale onderzoek onder cultuurbezoekers dat in mei is uitgevoerd.

Cultuurbezoeker voelt zich veilig

84 procent van de ondervraagde museumbezoekers zegt zich veilig tot zeer veilig te voelen tijdens een bezoek na de heropening in juni. En maar liefst 41 procent geeft aan zich zeer veilig te voelen. Slechts 4 procent van de bezoekers voelt zich onveilig (3 procent) tot zeer onveilig (1 procent).

Meer afstand tussen bezoekers kan veiligheidsgevoel verbeteren

Meer dan de helft (56 procent) van de bezoekers vindt dat er geen enkele aanpassing nodig is om het betreffende museum veiliger te maken. De verbeterpunten die door de overige bezoekers het vaakst genoemd worden zijn: een grotere afstand tussen de bezoekers (18 procent) en minder bezoekers in de museumzalen (13 procent). Verder raadt iets meer dan 5 procent van de bezoekers aan om te zorgen dat er minder tot geen aanraking nodig is van deurklinken en/of trapleuningen, dat er minder bezoekers bij de ingang van het museum zijn en betere hygiëne van de toiletten.

Cultuurorganisaties zijn sterkere merken in coronatijd

De waardering voor de musea die vanaf juni tot en met augustus 2020 zijn bezocht, bevindt zich op het hoogste niveau sinds de start van het Continu Bezoekersonderzoek in 2009. De mate waarin de bezoekers zich verbonden voelen met de musea is eveneens hoger dan in voorgaande jaren. Alleen in 2010 voelden de bezoekers zich nog iets meer verbonden met de bezochte musea. Als we de twee merkkrachtcomponenten samenvoegen, blijken de organisaties nog nooit zulke sterke merken te zijn geweest als nu.

Bezoekers promoten cultuurorganisaties nog meer dan voorheen

Een andere belangrijke indicator van klanttevredenheid is de Net Promoter Score™, oftewel de NPS-score. De NPS-score wordt aan de hand van de volgende vraag berekend: Hoe waarschijnlijk is het dat ons zult aanbevelen bij andere mensen? (0 = zeer onwaarschijnlijk, 10 = zeer waarschijnlijk)

Degenen die in juni, juli of augustus 2020 een museum bezochten, zijn veel vaker geneigd het betreffende museum aan anderen aan te bevelen dan in de jaren 2010 tot en met 2019 en eveneens vaker dan in het eerste kwartaal van 2020.

Maar liefst 60 procent is als promotor te definiëren, terwijl slechts 5 procent een zogeheten criticaster is. Ter vergelijking: van degenen die in 2019 een van de onderzochte musea bezochten, was 45 procent een promotor en 10 procent een criticaster.

Bezoek krijgt het rapportcijfer 8,4

Tot slot is gekeken naar de beoordeling van het totaalbezoek op basis van een rapportcijfer. De beoordeling van het bezoek ligt met een score van 8,4 op hetzelfde niveau als in het eerste kwartaal van 2020 en is iets lager dan in de jaren 2018 en 2019 toen de bezoekers hun museumbezoek gemiddeld een 8,5 gaven. Maar het rapportcijfer van 8,4 is iets hoger dan het gemiddelde rapportcijfer van 8,3 dat in de periode 2010-2019 werd gegeven.

Samengevat

Bezoekers van de musea die aan het Continu Bezoekersonderzoek deelnemen, voelen zich over het algemeen (zeer) veilig na de getroffen maatregelen sinds juni om een corona-veilige bezoekervaring te bieden. Zowel de waardering, binding als de NPS-score liggen op een hoger niveau dan in het pre-coronatijdperk, terwijl de kwalitatieve beoordeling van het totaalbezoek iets hoger ligt dan de gemiddelde beoordeling van de musea in de periode 2010 tot en met 2019.